Navigatie

Email: petra2419@gmail.com

KvK-nummer: 61580856

BTW-nummer: NL181473434B01

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Bij het bestellen van een artikel aanvaard u de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij voorgestelde voorwaarden.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 3 Prijsverhogingen

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, blijft de prijs die bevestiging vermeld staat geldig.

 

Artikel 4 Bezorgkosten

4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u het geldende tarief van PostNL op moment van het sluiten van de overeenkomst.

4.2 Bestelde producten kunnen op afspraak worden afgehaald.

4.3 verzenden is altijd op eigen risico timmys kan niet aansprakelijk worden gesteld bij schade door bezorgen.

 

Artikel 5 Afkoelperiode

5.1 Omdat alle producten voor u persoonlijk in opdracht worden gemaakt, geldt er geen afkoelperiode en kunnen de producten niet geretourneerd worden.

 

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de opdracht tussen 1 en 2 werkweken te leveren.Dit kan door drukte afwijken op mijn pagina speelgoedkisten deel 1 Staat dit dan aangeven.

 

Artikel 7 Prijzen en betalingen

7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W.

7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of contant bij afhalen.

 

Artikel 8 Gebrekkig product

8.1 Timmys raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur per e-mail te melden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Timmys is niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook veroorzaakt door de door haar gemaakte speenkoorden. De koorden zijn geen speelgoed en ouders wordt aangeraden het speenkoord niet in bed of wieg te gebruiken. Bij elk speenkoord gaat een gebruiksinstructie. Deze dient voor het gebruik van het speenkoord gelezen te worden.

 

Artikel 10 Garantie

10.1 Timmys staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

10.2 De koper kan geen beroep doen op garanties in geval van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;

d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Timmys verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Timmys niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument onstane schade.

 

Artikel 13 Toepasselijk Recht

13.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

 

Artikel 14 Klachten en Geschillen

14.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: petra2419@gmail.com. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren. 

© 2018 - 2019 Timmys speelgoedkisten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel